• Sakuradai Village
    Shozo Uchii, Kiyonori Kikutake
    1967