• Sakuradai Court Village
    Shozo Uchii, Kiyonori Kikutake
    1970