• Tian Tan Buddha

  • From the Album China

  • Hong Kong